Användarvillkor

Senast uppdaterade: 2020-11-11

Villkor för användning av Advokat.se

 • 1.1 Genom att nyttja Advokat.se accepterar du de aktuella villkoren för användande.

Så fungerar Advokat.se

 • 2.1 Advokat.se är en kostnadsfri tjänst som ger dess användare kontakt med utvalda advokater.
 • 2.2 Genom att fylla i formuläret på Advokat.se, ger du företaget information om dina behov. Därefter blir du kontaktad av upp till tre advokatfirmor och mottar deras erbjudanden.
 • 2.3 Strax efter att du har skickat in din förfrågan via formuläret, får du en bekräftelse via e-post från Advokat.se. Denna innehåller bland annat namn på de utvalda advokater som kommer att kontakta dig. Om inget annat har avtalats blir du sedan kontaktad via telefon, e-post eller sms. Kontakten sker direkt mellan dig och advokatfirmorna.
 • 2.4 Om du vill att din förfrågan ska raderas från tjänsten kontaktar du Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
 • 2.5 I det fall det inte är möjligt att få erbjudanden från tre advokater, kommer det att framgå tydligt i bekräftelsen du får. Är det till exempel endast en advokat som kan tillgodose dina behov, kommer detta att preciseras.

Användning av Advokat.se

 • 3.1 Det är inte tillåtet att grundlöst utge sig för att ha någon anknytning till Advokat.se eller våra samarbetspartners. Detta gäller både i en allmängiltig kontext och gentemot konkreta mottagare. Alla advokater som samarbetar med oss har undertecknat skriftliga avtal.
 • 3.2 Det är inte tillåtet att tillgodogöra sig, eller försöka tillgodogöra sig, icke offentliga delar av Advokat.se:s hemsida eller information om andra användare, till exempel genom hackning.
 • 3.3 Det är inte tillåtet att använda, eller försöka använda, Advokat.se för att sprida virus, "trojanska hästar", eller annan skadlig kod i syfte att tillägna sig andra användares information eller annan dold information.
 • 3.4 Det är inte tillåtet att negativt påverka andra användares möjlighet att nyttja Advokat.se.
 • 3.5 Det är inte tillåtet att utge sig för att vara en annan fysisk person, eller att felaktigt utge sig för att vara ombud för en annan fysisk eller juridisk person.
 • 3.6 Vid misstanke om användning som strider mot villkoren, till exempel falska eller vilseledande förfrågningar, kan Advokat.se spärra tjänsten för aktuell användare.

Ansvar och förhållande till advokater

 • 4.1 Advokat.se är endast involverad i upprättandet av kontakt mellan användaren och advokaterna. Advokat.se är därmed inte involverade i advokaternas formuleringar av erbjudanden eller de fördelar advokaterna erbjuder.
 • 4.2 Advokatfirmorna är oberoende av Advokat.se och vi kan därför inte garantera att de utvalda advokater faktiskt kontaktar användarna med erbjudanden.
 • 4.3 Användandet av Advokat.se sker på eget ansvar. Avtal som ingås mellan användare och advokat, samt innehållet i dessa, saknar relevans för Advokat.se. Advokat.se har inte något ansvar för genomförandet, kvaliteten eller lagligheten i avtalen, eller dessas lämplighet för det aktuella ändamålet. Advokat.se har heller inte något ansvar för förseningar av avtalade tider eller eventuella förluster som uppstår för användaren som en följd av avtalet, eller fel begångna av advokaten. Advokat.se strävar dock efter att endast samarbeta med seriösa och pålitliga aktörer. Advokater som inte följer ingångna avtal eller på annat sätt inte lever upp till de kvalitetskrav Advokat.se har kommer att sägas upp.
 • 4.4 Advokat.se samarbetar med utvalda, oberoende advokatfirmor. Vi kan dock inte garantera att erbjudandena är marknadens bästa eller billigaste.
 • 4.5 Advokat.se ansvarar inte för brott mot sina förpliktelser i det fall bristen kan tillskrivas force majeure. Förhållanden utanför Advokat.se:s kontroll, vilka Advokat.se inte har kunnat förutse vid avtalets ingång, anses vara force majeure. Ansvarsfriskrivelsen gäller så länge de oförutsedda händelserna fortgår. Exempel på force majeure är naturkatastrofer eller extrema naturförhållanden, terror, brand, översvämning, skadegörelse, arbetsmarknadskonflikter, allmän varubrist, valuta- eller importrestriktioner eller utbrott av en smittsam sjukdom i en omfattning som påverkar Advokat.se:s möjligheter att uppfylla sina åtaganden. Detta gäller även brister eller förseningar hos eventuella underleverantörer eller andra.
 • 4.6 Advokat.se har inte något ansvar för skatte- eller avgiftsmässiga effekter som kan påverka användare och advokater vid användning av Advokat.se. Detta gäller skatt, moms och/eller andra avgifter som hänger samman med advokaternas försäljning och kundens betalning.

Immateriella rättigheter

 • 5.1 Samtliga immateriella rättigheter relaterade till Advokat.se och tjänstens ägare, Nettbureau AS, omfattar – men är inte begränsade till – namnen "Advokat.se" och "Nettbureau", varumärken i form av figur- och ordmärken, upphovsrätt till material på hemsidan m.m. och tillhör Nettbureau AS. Nyttjande av Advokat.se berättigar inte användare eller tredje part någon form av kommersiellt bruk av dessa immateriella rättigheter.
 • 5.2 Användandet av Advokat.se ger heller inte något tillstånd att använda tredje parts (inkluderande advokaternas) immateriella rättigheter, omfattande – men inte begränsat till – upphovsrättigheter, varumärkes- och designrättigheter. Advokat.se är inte ansvarig för otillåtet bruk av dessa.

Kommunikation

 • 6.1 All kommunikation med Advokat.se sker elektroniskt.
 • 6.2 Vid nyttjande av Advokat.se blir användaren inte uppsatt på något nyhetsbrev.

Integritetsskydd och personuppgifter

 • 7.1 Användande av Advokat.se är underställd lagar och regler om integritet, och Advokat.se följer dataskyddsförordningen (GDPR).
 • 7.2 Information som uppges i formuläret används inte till något annat än att tillsändas relevanta advokatfirmor, med syfte att generera erbjudanden från dessa.

Förändringar

 • 8.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning, göra ändringar av användarvillkoren på Advokat.se. Att fortsätta använda Advokat.se efter sådana förändringar är att betrakta som ett samtycke till de ändrade villkoren.
 • 8.2 Tidpunkt för den senaste uppdateringen av användarvillkoren framgår överst på denna sida.

Lagföring och tvister

 • 9.1 Användandet av Advokat.se och alla tvister som kan uppstå som följd av detta är underställt svensk lag.
 • 9.2 Tvister som uppstår vid användande av Advokat.se skall i första hand lösas genom en direkt överenskommelse mellan parterna. Om detta inte låter sig göra kan tvisten dras inför domstol.